Supervisander siger

»…supervision og undervisning – det er du fantastisk til. Du har gjort et stort indtryk på os og at du havde øje for at “visionen blev væk” havde en stor værdi for os. … Når jeg får en chance for det vil jeg absolut anbefale dig til undervisnings, organisations udvikling eller supervision.«

»Vi oplever en levende og nærværende supervisor, der er nysgerrig og grebet af vores fortællinger, der har en stor anerkendende tilgang som en del af sin personlighed. Det giver os lyst til at åbne mere op.
Dejligt med humor iblandet høj faglighed. Dygtig til at guide længere ned i de dybere lag af både problematikker og følelser.
God til at gøre mig nysgerrig på mig selv.
Vi har aldrig oplevet at tiden var spildt, men er altid gået fra supervision med refleksion og inspiration.
Det kan mærkes at supervisor selv har prøvet praksis og har kunne se de billeder vi beskrev.
God til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor intet er forbudt at fortælle«

»Jeg er via supervisionen blevet utrolig inspireret til at forsøge at ændre måden at tale med borgerne på, så samtalen i større grad drejes hen på ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. Jeg har et ønske om at blive meget bedre, hvilket i sig selv gør at motivationen for mit arbejdet stiger. Det har været svært at komme i gang med, fordi det også har krævet at jeg har skulle ændre min tankegang i nogle sager og forsøge at få en anden vinkel på samtalen end jeg måske ellers ville. På samme tid har det jo også været meget givtigt og det er i stor grad takket være supervisionen og det nye fokus i arbejdet der holder mig kørende og gør at jeg rent faktisk synes jeg har et sjovt arbejde.«

 

Hvem superviserer vi? Læs mere…

Print Friendly, PDF & Email