Sagsbehandlere og jobkonsulenter

Sagsbehandlere og jobkonsulenter, eksempelvis Agenda i Ballerup kommune, Køge jobcenter og Frederiksberg jobcenter:

Da lederen af de to sygedagpenge teams af sagsbehandlere i Køge jobcenter tog kontakt med APIS i forhold til supervision, var det efter at have fået os anbefalet fra et andet jobcenter. Lederen formulerede sit ønske om supervision sådan her:

»Det der tiltaler mig i forhold til det forløb Jacob har med [det andet jobcenter] er, at Supervisoren bruger metoden løsningsfokuseret samtaleteknik/terapi.
Som jeg er blevet det fortalt, tages der  i supervisionen udgangspunkt i hvor medarbejderne er,  i forhold til de udfordringer de har i deres arbejde.
I forhold til aktuelle sager og mødet med borgerne fokuseres der på, hvordan de kan rykke borgerne i positiv retning og hvordan borgeren kan bruge de ressourcer de har, selvom de også har en masse begrænsninger, bl.a. ved at være løsningsfokuserede. Når medarbejderne oplever, at de har udfordringer med sager eller arbejdet generelt, fokuseres der i supervisionen på mulige løsninger og supervisoren bruger en spørgeteknik der gør, at medarbejderne skal være reflekterende over deres egne handlemuligheder og ønsker til det emne der er oppe i supervisionen.
Jeg har endvidere ladet mig fortælle, at der indimellem kommer elementer af undervisning ind omkring den løsningsfokuserede metode/teknik.
Det er vigtigt, at supervisionen er konstruktiv og brugbar. At supervisionen ikke bliver et sted hvor medarbejderen bare skal sidde og komme af med frustrationer og brok  (og blive endnu mere frustrerede og trætte) – nej de skal går derfra klogere på sig selv og/eller en sag og er blevet mere bevidste om handlemuligheder.«

Print Friendly, PDF & Email