Psykologer på vej mod autorisation

Psykologer på vej mod autorisation, eksempelvis psykolog Kasper Østergaard Linde: »I supervisionerne bliver jeg særligt inspireret af Jacobs metodiske kreativitet og energiske begejstring, som jeg efter supervisionerne oplever har en direkte afsmittende effekt i mit daglige arbejde.« Læs Kaspers beskrivelser og anbefaling af supervision her:

Jeg er i øjeblikket gang med et gruppesupervisionsforløb hos Jacob i forbindelse med min autorisation som psykolog. Grunden til jeg henvendte mig var, at jeg i andre sammenhænge med undervisning og supervision havde oplevet Jacob som en dygtig og engageret underviser og supervisor, og det var derfor et ønske for mig at fortsætte min psykologfaglige udvikling under hans vejledning. Hvad angår det metodiske afsæt arbejder jeg til daglig med familieterapi, og i den forbindelse finder jeg Jacobs måde at tænke og bruge den systemiske og løsningsfokuserede tilgang inspirerende og berigende for mit arbejde med familierne.

Supervisionen foregår konkret på den måde, at vi mødes fast hver anden fredag eftermiddag i to timer, hvor vi drøfter de forskellige problemstillinger, spørgsmål, tvivl m.m, som min medsupervisand og jeg måtte have. Vi bruger i den forbindelse gerne videooptagelser af samtalerne, hvilket altid giver garanti for spændende drøftelser og overvejelser om både metodiske, processuelle og tematiske spørgsmål m.m.

Foruden de rent faglige aspekter værdsætter jeg i særlig grad atmosfæren i supervisionen, idet jeg oplever supervisionen som et fuldstændigt trygt sted at give udtryk for enhver tvivl eller spørgsmål, jeg måtte have angående mine klienter. Jeg oplever altid, at Jacob møder mig åbent og forstående, og det betyder, at jeg er tryg ved at bringe ethvert emne på banen, der måtte ligge mig på sinde.

I supervisionerne bliver jeg særligt inspireret af Jacobs metodiske kreativitet og energiske begejstring, som jeg efter supervisionerne oplever har en direkte afsmittende effekt i mit daglige arbejde. Derudover – og væsentligt for mig at nævne – repræsenterer Jacob for mig et uforligneligt fagligt forbillede, hvad angår menneskesyn og etik. Det er især inspirerende for mig at opleve, hvordan Jacob formår at møde andre mennesker – både i det ’virkelige’ liv, som f.eks. jeg selv som supervisand, og i supervisionen ang. de mennesker, jeg bringer op der – med udtalt anerkendelse, nysgerrighed og respekt, og med et særligt blik for at udforske og tage udgangspunkt i deres egne oplevelser af deres problemer, ressourcer og muligheder for bedring. Denne måde at praktisere anerkendelse, nysgerrighed og respekt vil jeg bære med mig som varig inspiration i mit arbejde – og i mit liv generelt.

Print Friendly, PDF & Email