Undervisning i løsningsfokus

Den løsningsfokuserede korttidsterapi har med sine 40 år på bagen vist sig som en effektiv måde at føre anerkendende, klient-centrerede samtaler – i terapien, i coaching, i supervisioner og alle steder hvor professionelle møder mennesker om at skabe forandring. Gennem sit fokus på at skabe beskrivelser af klientens ønskede forandring og udforske hendes faktiske erfaringer med løsninger, udfordrer tilgangen problemløsningsparadigmet, »automekanikermodellen« for problemløsning.

På mine workshops vil vi udforske hvordan de løsningsfokuserede teknikker og ideer kan hjælpe os til at være i og til at guide samtaleprocessen med fokus på forandring, og deltagerne vil gå derfra med en række konkrete spørgeteknikker og svar, men også med food for thought i form af korttidsterapiens udfordring af mainstream.

Undervisningen består af oplæg og præsentation af modeller, spørgsmålstyper og teoretiske positioner, af øvelser, hvor deltagerne får lov til at træne de løsningsfokuserede greb, og en masse plads til spørgsmål og refleksion i plenum på nogle af de konkrete sager, deltagerne sidder med.

Se tidligere workshops her.

Print Friendly