Korttidsrådgivning

Både psykologisk korttidsrådgivning (PKR) på Vesterbro og i Bagsværd modtager løbende nye frivillige rådgivere i deres teams. Gruppernee havde brug for fagligt at kunne stå stærkt i den løsningsfokuserede korttidsterapi og kunne reflektere sager i gruppen med de øvrige rådgivere. Der var behov for at supervisor skulle både eksplicitere den teoretiske og metodiske valg i terapien, men også facilitere rådgivernes gensidige erfaringsudveksling og reflektion. En mængde nye supervisionsformater og måder sprang ud af supervisionen i de to relativt store grupper, som belyste det løsningsfoksuerede metode for deltagerne.
Print Friendly, PDF & Email