Koordinerende sagsbehandler – nye opgaver, nye kompetencer

Læs som mere læsevenlig pdf her

Det skift til at være koordinerende sagsbehandler, kræver færdigheder og kompetencer af den enkelte til at kunne stå i den overgang fra at tænke i foranstaltninger til at tænke i forandring for borgeren. Det er kernen i den koordinerende sagsbehandling, at 1) tænke i og tydeliggøre det, der skal være anderledes konkret, og at 2) kunne bygge forløb op der strækker sig over lang tid, fokuseret ikke på barrierer, men på løsninger, baseret på brugbare erfaringer.

Det kommer til at være endnu vigtigere på den ene side at formå at skabe fokus på evner i samtalerne med borgeren, men også på den anden side om at holde fokus på evner med samarbejdspartnere i en målrettede sagsstyring. Herunder skriver jeg i kort form om de  færdigheder og værktøjer, I vil få med i træningsforløbet i Koordinerende sagsbehandler: Fokusér På Evner.

  1. En sammenhængende model: Den første færdighed handler om at hele tiden vide, hvad du er i gang med sammen med samarbejdspartnere og borgeren, hvorfor I gør det i er i gang med lige nu, hvad du skal bruge det til og hvad næste skridt er. For at kunne det, er det nødvendigt at du har en sammenhængende model og forståelse for sagsstyringens proces.
  2. Netværks- og samarbejdsmøder: Du får brug for redskaber til at kunne holde netværksmøder, dvs. redskaber til at sidde for bordenden og styre samtaler med mange parter, uden at være den, der skal vide det hele. Konkret vil du til undervisningen få procesredskaber til at holde mange perspektiver i luften til et møde.
  3. Engagere samarbejdspartner omkring beskrivelser af målet: Den koordinerende sagsbehandler er en position, hvor du skal kunne tage lederskab i processen og definere og beskrive mål og retning ud fra borgerens ønskede fremtid. Derfra skal du kunne engagere samarbejdspartnere i sammen at finde ud af, hvordan I når derhen sammen. Du vil lære hvordan du som koordinerende sagsbehandler gør konkrete beskrivelserne af målet for borgeren til koordinationspunktet for samarbejdet i netværk af forskellige tilbud og professionelle.
  4. Systematik og målrettethed i opfølgningen: Som sagsbehandlerne skal du kunne invitere samarbejdspartnere ind på evalueringer, der består af »siden sidst, hvornår er der konkret sket noget af den fremgang vi har beskrevet og som vi kigger efter«. Den effektiviet, du vil lære, kommer ikke af at skære i tiden, men af at have et klart og fælles fokus på, hvad det er I skal sammen.
  5. Koordination om samarbejde, ikke forhandling: I stedet for at skabe situationer, hvor sagsbehandlerne får brug for at kunne forhandle og »vinde«, vil du lære måder at skabe kommunikation, der skaber grundlag for samarbejde og koordination. Jeg tror ikke at det at lære »hard core forhandlings/salgsteknikker« er svaret på spørgsmålet om, hvordan du får skabt stærke, duelige samarbejdsnetværk om fremgang i svære sager. Her får du snarere brug for at kunne skabe tillidsfulde relationer fremfor relationer baseret på manipulation eller kontrol.
Print Friendly