Hvad er fokus på evner?

Fokus På Evner er en løsningsfokuseret metodik specielt udviklet til at give sagsbehandlere, coaches og konsulenter en ny, effektiv strategi til at afklare arbejdsevne hos borgere, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Med vores erfaringer med løsningsfokuseret tilgang har vi ville gøre det nemt og overskueligt for sagsbehandlere og jobkonsulenter at holde fokus på evner i arbejdet i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, flexjob og arbejdsevneafklaring.

Kravene i de nye flexjob- og førtidspensionsreformer om ressourceforløb og den rehabilterende indsats betyder, at der er  brug for greb og metoder, der styrker sagsbehandlerens eller jobkonsulentens personlige værkstøjskasse. For det bliver i høj grad den enkelte medarbejders evner og kompetencer til ressourcefokus, sagsstyring og kommunikation, der vil være afgørende parametre for resultatet.

Vores samarbejdsprojekter med  jobcentre og eksterne aktører har vist os, at det sker bedst, når medarbejderne er i stand til at have samtaler med fokus på forandring – Fokus På Evner er tandhjulene i den metode, som sagsbehandlere og konsulenter kan bruge til at virkeliggøre det i praksis.

 

Evner og potentialer istedet for barrierer og begrænsninger

Fokus På Evner tager afsæt i borgerens evner og potentialer – ikke i borgerens begrænsninger. Derfor skaber FPE rammer for et anderledes frugtbart og engageret samarbejde med borgeren om at finde en konstruktiv løsning, også i de mere komplicerede sager, hvor borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet er truet, og borgeren selv har svært ved at se nogle muligheder for at bevare den.

En værktøjskasse

Styrken i metodologien er, at den bruger borgerens personlige ønsker til fremtiden som springbræt til forandring: Ved at starte med de billeder af borgerens ønskede fremtid, der skaber bevægelse, er det ofte muligt for sagsbehandleren tidligt at skabe håb om forandring.

Derfra træner metoden sagsbehandleren i at skabe forløb, hvor vi kan gentage det der allerede har virket, ved at arbejde beskrivende, inddragende, systematisk, anerkendende og frem for alt målrettet.

Nøglen til at skabe en positiv forandring i sagsforløbet er FPEs anerkendende samtale-strategi, der gør borgeren bevidst om de evner, færdigheder, erfaringer, formåender og handlinger, som de – måske sammen med deres netværk – konkret skal bringe i spil for at løse det aktuelle problem. Fordi sagsbehandleren på en konstruktiv måde tager afsæt i borgernes egne levede erfaringer og i deres personlige livkontekster og netværk, får borgeren optimale forudsætninger for at genvinde følelsen af at kunne mestre sit eget liv.

På den måde sikrer metoden, at myndighedernes indsats er så effektiv som muligt, samtidig med at borgeren får den hjælp til at leve det liv, som han/hun ønsker sig og er berettiget til.

Træningsforløb for sagsbehandlere, jobkonsulenter mfl

Træningsforløbet skal give sagsbehandlerne en overordnet forståelse for skiftet fra fokus på barrierer til fokus på forandring og konkrete håndtag og værktøjer, de kan bruge i deres hverdag.

Forløbet er tilrettelagt så medarbejderne både får noget »input« på undervisningsdage, og ved at vi løbende reflekterer specifikke sager. Målet er selvfølgelig ikke bare at lære noget nyt, men at implementere det, så det integreres intuitivt i jeres praksis.

Send os en mail, hvis du er blevet nysgerrig.

Print Friendly