Behandlerteams

Tvær- eller monofaglige teams af behandlere, eksempelvis Dignity – Dansk institut mod tortur:

For de tværfaglige rehabliteringsteams er arbejdet med traumatiserede flygtninge ligeså spændende som udfordrende, og for at få det optimale ud af tværfagligheden i teamsamarbejdet, er den månedlige supervision er stedet hvor sager, samarbejde og det personlige engagement kan vendes. Teamene har ønsket en superviser udefra til at rumme og styre processen og som gennem faglige input kan give nye ideer.

Print Friendly, PDF & Email